B&B TRONIK  44-200 Rybnik     ul. Modrzewskiego 5

tel/fax (032) 4224259

 

menu

WWSK - pełna instrukcja

WWSK - instalacja

 

Wentylator wyciągowy spalin kominowych

   

powiększ

Kotły na paliwo stałe wymagają stałego nadzoru w zakresie regulacji intensywności spalania. Regulacji tej dokonuje się za pomocą dopływu powietrza podawanego do paleniska. Szybkość spalania a zatem i moc uzyskiwana z paleniska zależy od ilości powietrza biorącego udział w procesie spalania. Zależność ta jest dosyć złożona, bowiem zależy od wielu czynników m.in. od ilości i właściwości załadowanego opału, czynnej pojemności komory spalania, grubości warstwy popiołu na ruszcie, aktualnej temperatury w palenisku i przewodzie kominowym, ciśnienia i wilgotności powietrza itd. Jednym słowem, aby utrzymać proces spalania na żądanym poziomie trzeba dokonywać stałej korekty w zakresie doprowadzanego powietrza. Nawet instalacje dysponujące dużym zapasem ciągu kominowego nie są w stanie zapewnić stałego, optymalnego doprowadzenia ilości potrzebnego powietrza w stale zmieniających się warunków spalania opału. Najkorzystniejsze rozwiązania opierają się na wytwarzaniu sztucznego, regulowanego ciągu. Do nich należy popularnie stosowany podmuch powietrza pod ruszt. Metoda ta posiada szereg wad takich jak konieczność utrzymywania absolutnej szczelności całego kotła i czopucha (co w praktyce jest prawie nieosiągalne) w przeciwnym wypadku następuje wydostawanie się gazów spalinowych (zatrucia), dymów i pyłów (zanieczyszczenie kotłowni). Dużym kłopotem jest rozpalanie zimnego kotła oraz kontrola procesu spalania, bowiem wówczas następuje największe zadymienie i zapylenie. Niedogoności te wynikają z tego, iż ilość doprowadzanego powietrza przez wentylator podmuchu jest większa od możliwości odprowadzenia spalin przez naturalny ciąg kominowy.

Zastosowanie wentylatora wyciągającego spaliny całkowicie eliminuje te wady. Dzięki powstającemu podciśnieniu w całej przestrzeni komory paleniskowej i dymnej nie mogą się wydostać żadne gazy, dymy oraz pyły a duże podciśnienie wytwarzane przez wentylator warantuje doprowadzenie  dużej ilości powietrza przez całą powierzchnię rusztu i to niezależnie od grubości zalegającego paliwa i popiołu. Spalanie odbywa się z nadmiarem powietrza a zatem ekologicznie. Istotna uwaga: Eksploatacja kotła z w/w wentylatorem wymaga bezwzględnego zamknięcia wszystkich drzwiczek również popielnikowych w przeciwnym wypadku nastąpi gwałtowne i nieekonomiczne spalanie. Wentylator rozwiązuje częsty problem niedostatecznego przekroju kanału kominowego, zwłaszcza w starszym budownictwie. Minimalny wymagany przekrój wynosi 100 mm (średnica). Uniwersalność rozwiązania polega na tym, że wentylator ten może być zastosowany do każdego kotła na paliwo stałe bez konieczności jakichkolwiek przeróbek na kotle czy też w kotłowni. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw kotłom wyposażonym w tzw. dopalacze tj. kotłom, gdzie dodatkowe powietrze jest podane bezpośrednio do strefy żaru. Wentylator WWSK został wyposażony w czujnik temperatury, którego zadaniem jest ograniczenie temperatury spalin wylotowych celem ochrony wentylatora przed zniszczeniem i niepotrzebnej stracie ciepła poprzez spaliny.